Welkom

Welkom bij Mondzorg Praktijk Schoumakers te Kerkrade

Behandelingen

Hier treft u informatie aan over de behandelingen binnen onze praktijk.

Wanneer tijdens de periodieke controle problemen worden geconstateerd worden deze direct met u besproken en behandeling volgt, indien mogelijk, op korte termijn. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Bij behandeling waarbij de kosten boven de €150,- uitvallen krijgt u een begroting toegestuurd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Zelf kunt u aan de hand van de kosten begroting navraag doen bij uw zorgverzekeraar over een eventuele vergoeding van de kosten.

Indien er problemen worden geconstateerd, bespreken wij met u of en welke extra behandeling nodig is. Wij informeren u over:

  • de te verwachten kosten
  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen